Hỗ Trợ

CHÚNG TÔI LUÔN SÁT CÁNH

VÀ SẴN SÀNG TRỢ GIÚP!

Làm cách nào tôi có thể liên hệ với Ore?

HOTLINE
+84-090-464-1936
CHAT
6 a.m.-7 p.m.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

  1. Công ty có làm làm việc thứ 7 không?
  2. Tôi muốn trở thành đại lý của ORE thì làm thế nào?
  3. Tôi cần giải pháp thay thế nhằm hạ giá thành sản phẩm, bạn có thể giúp chúng tôi?
  4. Khu vực nhà kho bên tôi đang hẹp, bạn có giải pháp nào hỗ trợ chúng tôi?
  5. Chúng tôi đang lên kế hoạch bảo trì thiết bị, hãy hỗ trợ chúng tôi.
  6. Thiết bị HVAC nào phù hợp cho nhà máy sản xuất kim loại tấm?