Chính sách vận chuyển

Bước 1: Quý khách liên hệ với Công ty chúng tôi để xác nhận đơn hàng qua email, điện thoại, đồng thời xác định và thảo luận phương thức vận chuyển.

– Phương thức vận chuyển bao gồm các phương án: Đường sắt, đường bộ và đường biển do các công ty vận chuyển đảm nhận. ORE có thể giới thiệu giúp Quý khách các đơn vị vận chuyển, những công ty vận chuyển cụ thể nào thì do khách hàng chỉ định. Nếu đơn hàng được miễn phí vận chuyển thì ORE giữ quyền lựa chọn Phương thức vận chuyển. Trong trường hợp đơn hàng không được miễn phí vận chuyển thì Quý khách cần trả phí vận chuyển này.

– Sau khi ngân hàng xác nhận số tiền chuyển khoản đã tới tài khoản của ORE, ORE sẽ chuyển hàng ngay cho Quý khách theo Phương thức vận chuyển đã nêu trên.